Chụp ảnh cho bé ngoài trời

Chụp ảnh cho bé ngoài trời thực sự là những giây phút tuyệt vời của bé và gia đình , được hòa mình cùng thiên nhiên vui đùa thỏa thích bên nhau, với những giây phút tuyệt với như vậy các nhiếp ảnh gia BabyAki sẽ lưu lại toàn bộ những giây phút tuyệt đẹp đó, để thời gian qua đi, để rồi nhìn lại sẽ thấy ngỡ ngàng vì đã có những phút giây tuyệt vời như vậy!

Gói chụp ảnh đơn ngoài trời   = Gói ảnh đơn chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Gói chụp ảnh album ngoài trời  = Gói album chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Nếu tại địa điểm chụp mất chi phí vào cửa. Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí dịch vụ phát sinh tại điểm chụp.

 

Đặt lịch chụp và tư vấn

Xem thêm các gói dịch vụ

Tham khảo thêm một số album ngoại cảnh

Chụp ảnh cho bé ngoài trời

Chụp ảnh cho bé ngoài trời thực sự là những giây phút tuyệt vời của bé và gia đình , được hòa mình cùng thiên nhiên vui đùa thỏa thích bên nhau, với những giây phút tuyệt với như vậy các nhiếp ảnh gia BabyAki sẽ lưu lại toàn bộ những giây phút tuyệt đẹp đó, để thời gian qua đi, để rồi nhìn lại sẽ thấy ngỡ ngàng vì đã có những phút giây tuyệt vời như vậy!

Gói chụp ảnh đơn ngoài trời   = Gói ảnh đơn chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Gói chụp ảnh album ngoài trời  = Gói album chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Nếu tại địa điểm chụp mất chi phí vào cửa. Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí dịch vụ phát sinh tại điểm chụp.

 

Đặt lịch chụp và tư vấn

Xem thêm các gói dịch vụ

Tham khảo thêm một số album ngoại cảnh

Chụp ảnh cho bé ngoài trời

Chụp ảnh cho bé ngoài trời thực sự là những giây phút tuyệt vời của bé và gia đình , được hòa mình cùng thiên nhiên vui đùa thỏa thích bên nhau, với những giây phút tuyệt với như vậy các nhiếp ảnh gia BabyAki sẽ lưu lại toàn bộ những giây phút tuyệt đẹp đó, để thời gian qua đi, để rồi nhìn lại sẽ thấy ngỡ ngàng vì đã có những phút giây tuyệt vời như vậy!

Gói chụp ảnh đơn ngoài trời   = Gói ảnh đơn chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Gói chụp ảnh album ngoài trời  = Gói album chụp tại studio + 300.000đ phụ phí đi lại.

Nếu tại địa điểm chụp mất chi phí vào cửa. Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí dịch vụ phát sinh tại điểm chụp.

 

Đặt lịch chụp và tư vấn

Xem thêm các gói dịch vụ

Tham khảo thêm một số album ngoại cảnh