Gói ảnh đơn: Quý Vị vui lòng gửi  Số Hóa Đơn và mã ảnh về email babyaki.vn@gmail.com

Gói album: Phòng thiết kế BabyAki sẽ thiết kế và gửi cho Quý vị duyệt qua Email ( Thường sau 7-10 ngày sau khi chụp )

Sau khi quý vị duyệt hoàn tất chúng tôi sẽ in hoàn thành tính từ lúc duyệt ok in là 2-3 ngày .

Lưu ý: Nếu quý vị gửi Mã ảnh cho chúng tôi gần ngày sinh nhật của bé còn 1-2 ngày thì chắc chắn 100% là chúng tôi in sẽ không kịp! Vui lòng gửi ảnh cho chúng tôi trước 5 ngày.

Tất cả file gốc của khách hàng: Tại đây

Thường file gốc sẽ có trên hệ thống không quá 48 h sau khi chụp , nếu trường hợp khách hàng không xem được vui lòng liên hệ.

  •  Hướng dẫn xem tải file tại studio ! Quý vị click vào chữ Tại đây tương ứng bên trên nhé ! nó sẽ hiện ra cái bảng như hình dưới và làm theo hướng dẫn ! Không làm được thì alo cho Aki nhé:  09127 18692 ( 24/7 )

huong-dan-tai-file-goc

  • Sau khi đăng nhập thành công, quý khách sẽ thấy toàn bộ thư mục file của nhà mình tại buổi chụp hôm đó như hình.

  • Để xem hình, quý khách bấm vào thư mục. Để tải toàn bộ, quý khách chọn như hướng đẫn. Với tốc độ và công nghệ tải vượt trội. Không phụ thuộc đường truyền mạng.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của BabyAki. Nếu khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ quý khách.!

Gói ảnh đơn: Quý Vị vui lòng gửi  Số Hóa Đơn và mã ảnh về email babyaki.vn@gmail.com

Gói album: Phòng thiết kế BabyAki sẽ thiết kế và gửi cho Quý vị duyệt qua Email ( Thường sau 7-10 ngày sau khi chụp )

Sau khi quý vị duyệt hoàn tất chúng tôi sẽ in hoàn thành tính từ lúc duyệt ok in là 2-3 ngày .

Lưu ý: Nếu quý vị gửi Mã ảnh cho chúng tôi gần ngày sinh nhật của bé còn 1-2 ngày thì chắc chắn 100% là chúng tôi in sẽ không kịp! Vui lòng gửi ảnh cho chúng tôi trước 5 ngày.

Tất cả file gốc của khách hàng: Tại đây

Thường file gốc sẽ có trên hệ thống không quá 48 h sau khi chụp , nếu trường hợp khách hàng không xem được vui lòng liên hệ.

  •  Hướng dẫn xem tải file tại studio ! Quý vị click vào chữ Tại đây tương ứng bên trên nhé ! nó sẽ hiện ra cái bảng như hình dưới và làm theo hướng dẫn ! Không làm được thì alo cho Aki nhé:  09127 18692 ( 24/7 )

huong-dan-tai-file-goc

  • Sau khi đăng nhập thành công, quý khách sẽ thấy toàn bộ thư mục file của nhà mình tại buổi chụp hôm đó như hình.

  • Để xem hình, quý khách bấm vào thư mục. Để tải toàn bộ, quý khách chọn như hướng đẫn. Với tốc độ và công nghệ tải vượt trội. Không phụ thuộc đường truyền mạng.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của BabyAki. Nếu khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ quý khách.!

Gói ảnh đơn: Quý Vị vui lòng gửi  Số Hóa Đơn và mã ảnh về email babyaki.vn@gmail.com

Gói album: Phòng thiết kế BabyAki sẽ thiết kế và gửi cho Quý vị duyệt qua Email ( Thường sau 7-10 ngày sau khi chụp )

Sau khi quý vị duyệt hoàn tất chúng tôi sẽ in hoàn thành tính từ lúc duyệt ok in là 2-3 ngày .

Lưu ý: Nếu quý vị gửi Mã ảnh cho chúng tôi gần ngày sinh nhật của bé còn 1-2 ngày thì chắc chắn 100% là chúng tôi in sẽ không kịp! Vui lòng gửi ảnh cho chúng tôi trước 5 ngày.

Tất cả file gốc của khách hàng: Tại đây

Thường file gốc sẽ có trên hệ thống không quá 48 h sau khi chụp , nếu trường hợp khách hàng không xem được vui lòng liên hệ.

  •  Hướng dẫn xem tải file tại studio ! Quý vị click vào chữ Tại đây tương ứng bên trên nhé ! nó sẽ hiện ra cái bảng như hình dưới và làm theo hướng dẫn ! Không làm được thì alo cho Aki nhé:  09127 18692 ( 24/7 )

huong-dan-tai-file-goc

  • Sau khi đăng nhập thành công, quý khách sẽ thấy toàn bộ thư mục file của nhà mình tại buổi chụp hôm đó như hình.

  • Để xem hình, quý khách bấm vào thư mục. Để tải toàn bộ, quý khách chọn như hướng đẫn. Với tốc độ và công nghệ tải vượt trội. Không phụ thuộc đường truyền mạng.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của BabyAki. Nếu khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ quý khách.!